Φίλες και Φίλοι,

Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς μας για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών, σας καλωσορίζουμε στον ιστοχώρο μας. Η φιλοσοφία της ιστοσελίδας μας δεν συνίσταται απλά και μόνο στη δημιουργία ενός ιστότοπου πληροφόρησης, παρουσίασης και ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτισμού της Κοινότητάς μας, αλλά στη δημιουργία ενός διαύλου αμφίδρομης επικοινωνίας, πολίτη-  Κοινότητας.

Θέτοντας την τεχνολογία στην υπηρεσία του πολίτη η Κοινότητά μας δεσμεύεται να αναβαθμίζει και να εμπλουτίζει διαρκώς τη διαδικτυακή του Πύλη ώστε να αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του χρήστη.

Για την Κοινότητα που αναπτύσσεται και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις χρειαζόμαστε την ενεργό συμμετοχή σας, με καταθέσεις προτάσεων, παρατηρήσεων και επιθυμιών σας, ώστε να την αναδείξουμε άριστο τόπο διαμονής και προορισμού.

 Ως «ηλεκτρονικοί επισκέπτες» θα βρείτε στο διαδικτυακό μας τόπο, χρήσιμες πληροφορίες για την Κοινότητα και τις δραστηριότητές της. 

 

Δική μας ευχή…

Να επισκεφθείτε την Κοινότητά μας και από κοντά!!

Φιλικά,

Ξενάκης Ξενοφώντος

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου

Κανναβιών